Akční nabídka

 • Kompletně vyrobeno ve Finsku !
 • Veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
 • Patentované zdvihací a podávací zařízení
 • Patentované provedení podávacího dopravníku
 • Plně hydraulický pohon bez klínových řemenů
 • Dosah hydraulické ruky 8,5 metrů, úhel otáčení 360°
 • Vlek druhé generace, nosnost 12 tun
 • 3 páry klanic ve standardní výbavě
 • Plně profesionální vlek nejvyšší kvality

Reklamní banner

Články

Financování lesnické techniky s PGRLF

Ještě letos mohou lesníci získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou lze využít k péči o lesy a lesní školky.

S rozrůstáním se kůrovcové kalamity vzrostla i potřeba čím dál většího počtu techniky pro práci v lese a ne každý má možnost nebo chce hradit nákup vyvážečky, vyvážecí soupravy nebo další lesnické techniky z vlastních peněz, a tak se jeví jako řešení financovat nákup výhodným a spolehlivým úvěrem. Právě pro tyto situace nabízí Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (dále jen PGRLF) nový program Investiční úvěry Lesnictví, v němž mohou lesníci získat až 210 milionů korun, a to ještě v letošním roce.

Traktorová vyvážečka dřeva
Traktorová vyvážečka dřeva Farma

Co je náplní programu a o co se vlastně jedná?

S novým programem Investiční úvěry Lesnictví přišel PGRLF pod záštitou Ministerstva zemědělství, pro usnadnění boje lesníků s kůrovcovou kalamitou, a úspěšně byl už Ministerstvu vládou schválen.

Primárně je program schválen na nákup lesnické techniky pro její použití v lesích a lesních školkách. Jedná se o techniku, jako jsou například lesnické traktory, vleky pro odvoz a vyvážení dříví (takzvané lesnické vyvážečky dřeva – malé i velké, jako jsou vleky od světoznámých značek Farma nebo Vahva Jussi), štěpkovací stroje nebo technologie pro asanaci kůrovcového dříví, kácecí hlavice či štípací poloautomaty ke zpracování palivového dřeva.

Traktorová vyvážečka Farma
Traktorová vyvážečka dřeva  Farma
Traktorová vyvážečka dřeva
Farma
ATV vyvážečka za čtyřkolku
Vyvážečka za čtyřkolku Vahva Jussi
Malá vyvážečka za čtyřkolku
Malá vyvážečka za čtyřkolku Vahva Jussi
štípací hlavice Farma BC 25
štípací hlavice Farma BC 25
štípací poloautomat Regon R2
štípací poloautomat Regon R2
Program si klade za cíl usnadnit lesníkům zvládání kůrovcové kalamity, která způsobila mnohonásobně vyšší těžbu dřeva, než tomu bylo v minulých letech, a lesníci postrádají dostatek k tomu potřebné techniky. Podporu zajišťuje z prostředků Ministerstvo zemědělství a PGRLF.

Celkem máme v novém programu připraveno na nákup lesnické techniky až 210 milionů korun. Lesníci je dostanou prostřednictvím zvýhodněného investičního úvěru, kdy věřitelem bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Úvěr může být ve výši od 100 tisíc do 10 milionů korun a příjemcem mohou být vlastníci lesa, nájemci, obce i svazky obcí, a dále i podnikatelé poskytující lesnické služby“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč se splatností maximálně 15 let, přičemž mohou lesníci v rámci programu požádat o podporu v režimu de minimis (tzv. podpora malého rozsahu) na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí korunový ekvivalent částky maximálně 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

V čem je program Investiční úvěry Lesnictví novinkou?

Rozdíl od předchozího klasického programu (např. program Lesní hospodář) poskytovaném PGRLF je ten, že v tomto klasickém programu je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného již předtím Vámi s bankou, zatímco u programu Investiční úvěry Lesnictví žádáte o úvěr přímo PGRLF, který vše vyřídí s danou bankou, přičemž je možné k úvěru požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

Kdy mohou lesníci o úvěr zažádat a jaké jsou podmínky?

Vyvážečka Farma

První kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00, a maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu je 100 žádostí.


Celé znění pravidel a další užitečné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách PGRLF a naleznete je v sekci Ke stažení:

 • Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví naleznete: zde
 • Příručka pro podání žádosti: zde
 • Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis: zde 
 • Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství: zde
 • Formulář pro žadatele vedoucí daňovou evidenci – fyzická osoba podnikatel: zde
 • Podnikatelský záměr: zde


Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF, a to konkrétně zde: Podat žádost (podání žádosti popsané na internetových stránkách PGRLF naleznete zde)

Užitečné informace týkající se podávání žádostí

Podání žádosti je rozděleno do dvou částí, a to: podání žádosti a doplnění žádosti.

Po podání/zaregistrování žádosti budete mít 48 hodin pro doplnění zbývající části formuláře žádosti. Je zde i možnost připravit si samotnou žádost a doplnění žádosti již před zahájením příjmu žádostí. Příjem žádostí, doplnění žádosti a jak vůbec žádost podat, včetně předpřipravení žádosti a jejího doplnění, jsou popsány v Příručce pro podání žádosti, kterou naleznete zde: Příručka podání žádosti

V případě úspěšného podání žádosti obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti, dále pořadí, v jakém byla žádost přijata a také odkaz na doplnění žádosti.

Doporučujeme Vám řádně se seznámit s novým zněním pravidel programu, především s jednotlivými kategoriemi žadatelů, a abyste si před podáním žádosti ověřili, že nemáte žádné nedoplatky u Státního pozemkového úřadu a dalších institucí, blíže popsaných v dokumentu Pokyny pro poskytování podpor v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví (viz dokument výše)


Neváhejte nás prosím oslovit s žádostí o pomoc ve věci financování nákupu strojů a techniky pro Váš účel, rádi Vám pomůžeme:

 • email: info@jpjforest.com
 • tel.: +420 773 202 321 , +420 773 984 518

JPJ  Forest, s.r.o., Stará Paka – Ústí 78, 50791, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česká Republika, www.jpjforest.com

Můžete také kontaktovat přímo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF):

 • infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538             
 • E-mail: info@pgrlf.cz
 • IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz 

Dodavatelé

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc Unimet AB