Akční nabídka

 • Kompletně vyrobeno ve Finsku !
 • Veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
 • Patentované zdvihací a podávací zařízení
 • Patentované provedení podávacího dopravníku
 • Plně hydraulický pohon bez klínových řemenů
 • Dosah hydraulické ruky 8,5 metrů, úhel otáčení 380°
 • Vlek druhé generace, nosnost 12 tun
 • 3 páry klanic ve standardní výbavě
 • Plně profesionální vlek nejvyšší kvality

Reklamní banner

Články

Dotace na lesní techniku

Dotace na nákup techniky pro lesáky (lidskou řečí)

1. díl – Dotace od SZIF pro vlastníky a nájemce lesa

Na úvod bych chtěl podotknout, že tento článek vznikl na základě silného pocitu nutnosti přeložit užitečné a důležité informace psané „řečí kmene úředníků“, do řeči nás normálních lidí a sdělit tvrdě pracujícím lidem, že dotační peníze (které z části pocházejí z EU a z části z národního rozpočtu) nejsou určeny pouze pro úzkou skupinu zasvěcených, ale že mohou pomoci i lidem pracujícím v lese v pořízení UKT traktoru, vyvážečky s hydraulickou rukou, traktorového navijáku a další lesnické techniky.

Dále bych chtěl poznamenat, že se budu zabývat podstatnými fakty a ve svém článku budu používat běžná vyjádření oproštěná od zbytečných formulací používaných v úřednických kruzích (problematiku budu tedy zjednodušovat na úkor „přesnosti faktů“). Věnovat se budu dotacím, které slouží pro nákup lesnické techniky a vycházím z podmínek a pravidel, která byla platná pro rok 2015 (1. kolo).

Hovořil jsem s pracovníky SZIF, PGRLF a Ministerstva zemědělství ČR a bylo mi sděleno, že pravidla by se pro další roky měla měnit pouze v detailech. V druhé polovině roku 2016 nás čeká 2. kolo, tak snad Vám můj text alespoň trochu pomůže.

Dotace od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) – agentura zřízená státem pro „správu“ dotací

 • Peníze jsou z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Operace: Technika a technologie pro lesní hospodářství (http://www.szif.cz/cs/prv2014-861), 75 % dává EU a 25 % ČR
 • Dotace = 50% kupní ceny pořízené lesnické techniky (min. = 10 tis. Kč, max. = 9 mil. Kč)
 • 1 kolo každý rok, 1 žadatel = 1 žádost na 1 kolo
 • Podmínky / Pravidla jsou vypisovány nově každý rok (na webu www.szif.cz se objevují cca v červnu/červenci, ale jsou každý rok velmi podobné)
 • Příjem žádostí začíná zpravidla v druhé polovině srpna / začátkem září a trvá cca 5 týdnů
 • Dotace je vyplácena zpětně – stroj si zaplatíte a pokud je žádost v pořádku dostanete peníze (většinou listopad až únor)
 • Zakoupený stroj musí sloužit účelu dotace 5 let od proplacení dotace

Kdo může o dotaci žádat?

 • Fyzické osoby, živnostníci, firmy, sdružení s právní subjektivitou, obce, atd…, které vlastní nebo mají pronajaté lesní pozemky o výměře alespoň 3 ha.
 • Kočí v lesní těžbě – novinka, není nutné mít žádné lesní pozemky, vztahuje se na nákup vyvážecího vleku s hydraulickou rukou a/nebo živého koně – více o tomto tématu v samostatném článku ZDE

Na co se může žádat?

 • Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním a stroje, technologie a zařízení pro školkařskou činnost (těm se zde věnovat nebudeme).
 • Stoje jsou vyjmenovány v příloze (č. 4) Pravidel (ke stažení zde) – každý má svůj kód, maximální cenu a minimální výměru majetku. Obecně lze říci, že jsou zahrnuty všechny běžné lesnické stroje a technologie od UKTéček, speciálních lesnických kolových traktorů (SLKT), navijáků, vyvážecích vleků s hydraulickou rukou přes lanovky, koně živé a železné až po harvestory pro výchovnou těžbu, vyvážecí traktory a harwardery pro výchovnou těžbu.

Vyvážečka-dřeva-Vahva-Jussi-320

 Průběh dotačního řízení ve zkratce

Větší část tohoto procesu probíhá online (tzv. Portál farmáře) na stránkách www.szif.cz, nicméně se nevyhnete několika osobním návštěvám Vám příslušného regionálního odboru SZIF(okresní města). Při první návštěvě si musíte zažádat o přístupové údaje do Portálu farmáře (nelze je získat online) a poté už bude průběh vypadat přibližně takto:

 1. Žádost o dotaci – online, vyplníte, obodujete se dle příslušných kritérií (více o bodování žádostí níže). Do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí by měl být online zveřejněn seznam žadatelů zařazených do skupin (na základě celkového počtu bodů a správnosti žádosti): Doporučen, Náhradník nebo Nedoporučen. Pokud jste Doporučen, máte 21 dní na doložení všech příloh (online) – vyjmenovány jsou v příloze (č. 4) Pravidel (ke stažení zde). Poté probíhá administrativní kontrola ze strany SZIF, případně vyzývají k odstranění nedostatků. Pokud je vše v pořádku, následuje další „milník“. Pokud jste si jisti správností své žádosti nebo Vám až zase tak moc nezáleží, zda Vám ji přiklepnou, pak můžete lesnickou techniku pořídit ihned po zaregistrování žádosti – pozor, ne dříve! Žádost také musí obsahovat obhajobu utracení způsobilých výdajů. Projekt musí být efektivní, účelný a hospodárný.

 Bodování žádostí

Je zde několik různých kritérií (tzv. preferenční kritéria – opět v pravidlech zde), na základě kterých obdrží každá žádost určitý souhrnný počet bodů. Jde o tato kritéria:

 • Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku
 • Podíl rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa vůči celkové rozloze obhospodařovaných pozemků
 • Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován
 • Je projekt realizován v hospodářsky problémových regionech ČR (vyjmenovány v pravidlech)
 • Dopad realizace projektu na snížení nákladů na pohonné hmoty
 • Vzdělání žadatele
 • Vlastnictví koně plemene norik, slezský norik nebo českomoravský belgik

 

 1. Dohoda o poskytnutí dotace – žádost byla schválena a podepisujete tento dokument osobně na příslušném odboru regionálním odboru SZIF.
 2. Zadání zakázky žadatelem – má mnoho pravidel (opět vše v případě potřeby naleznete v kompletním znění pravidel). Zmíním jen nejdůležitější fakta. Pokud předpokládaná hodnota zakázky (dodávky lesnického stroje, lesnické technologie) nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH (respektive 400 000,- Kč bez DPH pro tzv. veřejné nebo dotované zadavatele), musí žadatel vytvořit a dodat tzv. cenový marketing = přehledová tabulka, kde jsou uvedeny alespoň tři cenové nabídky od třech různých dodavatelů na podobný stroj (např. 3 různé nabídky na dodání vyvážecího vleku s hydraulickou rukou od 3 různých prodejců). Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne výše zmíněné částky, musí žadatel postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), tzn. vypsat, uspořádat výběrové řízení na dodání stroje pro jeho potřeby. Zkrátka do půl milionu bez DPH pro soukromníky, živnostníky a firmy je všechno jednodušší.
 3. Žádost o platbu – poslední etapa, je vyhráno. Vyplníte online na Portálu farmáře – je vygenerováno potvrzení o přijetí žádosti o platbu – to vytištěné a včetně příloh doručíte na příslušný regionální odbor SZIF. Pokud bude vše v pořádku, bude do 14-ti dnů schváleno proplacení.


Užitečné odkazy

Autorem článku je Jiří Komárek, spolumajitel společnosti JPJ Forest, s.r.o., která se zabývá výrobou, dovozem a prodejem lesnické techniky. Článek vznikl  na základě zákazníky často kladených dotazů na téma dotací pro nákup lesnické techniky.

Dodavatelé

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer Finn-Rotor JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc Unimet AB