Akční nabídka

 • Kompletně vyrobeno ve Finsku !
 • Veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
 • Patentované zdvihací a podávací zařízení
 • Patentované provedení podávacího dopravníku
 • Plně hydraulický pohon bez klínových řemenů
 • Dosah hydraulické ruky 8,5 metrů, úhel otáčení 360°
 • Vlek druhé generace, nosnost 12 tun
 • 3 páry klanic ve standardní výbavě
 • Plně profesionální vlek nejvyšší kvality

Reklamní banner

Články

Dotace na lesní techniku pro vozky (kočí) v lesní těžbě

Dotace na nákup techniky pro lesáky (lidskou řečí)

2. díl – Dotace od SZIF pro vozky v lesní těžbě

Jedná se o novinku. O tento typ dotace bylo možné žádat zatím pouze jednou (v prvním kole – 2015). Velmi zajímavá možnost zejména pro ty, kteří pracují v lese s koňmi nebo mají ve své partě/firmě kočího a koně. Dotace se vztahuje na nákup tažného koně nebo vyvážecího vleku s hydraulickou rukou. Nemusíte vlastnit nebo mít v pronájmu žádné lesní pozemky.

Článek vychází z “Pravidel”,  která byla platná pro rok 2015 (1. kolo). Hovořil jsem s pracovníky SZIF a Ministerstva zemědělství ČR a bylo mi sděleno, že pravidla by se pro další roky měla měnit pouze v detailech (bodování žádostí, atp.). V druhé polovině roku 2016 nás čeká 2. kolo. Jakmile SZIF zveřejní Pravidla pro 2. kolo (2016) budu aktualizovat tento článek.

 

 

Vyvážečky za koně

Vyvážečky za koně Vahva Jussi 320

Dotace od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) – agentura zřízená státem pro “správu” dotací

 • Peníze jsou z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Operace: Technika a technologie pro lesní hospodářství (http://www.szif.cz/cs/prv2014-861), 75 % dává EU a 25 % ČR
 • Dotace = 50% kupní ceny pořízené lesnické techniky (min. = 10 tis. Kč, max. = 9 mil. Kč)
 • 1 kolo každý rok, 1 žadatel = 1 žádost na 1 kolo
 • Podmínky jsou vypisovány nově každý rok (na webu www.szif.cz se objevují cca v červnu/červenci, ale jsou každý rok velmi podobné)
 • Příjem žádostí začíná zpravidla v druhé polovině srpna / začátkem září a trvá cca 5 – 6 týdnů
 • Dotace je vyplácena zpětně – “vyvážečku” nebo tažného koně si zaplatíte a pokud je žádost v pořádku dostanete peníze (většinou listopad až únor)
 • Zakoupený vyvážecí vlek nebo kůň musí sloužit účelu dotace min. 5 let od proplacení dotace

Kdo může o dotaci žádat?

 • Fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví – zkrátka vozkakočí / povozník v lesní těžbě, ať už jde o živnostníka nebo firmu.

Na co se může žádat?

 1. Kůň (kód 003) – maximální cena = 100 000,- Kč bez DPH
 2. Vlek s hydraulickou rukou za koně k vyvážení dříví (kód 010) – maximální cena = 500 000,- Kč bez DPH.

Průběh dotačního řízení ve zkratce

Větší část tohoto procesu probíhá online (tzv. Portál farmáře) na stránkách www.szif.cz, nicméně se nevyhnete několika osobním návštěvám Vám příslušného regionálního odboru SZIF (okresní města). Při první návštěvě si musíte zažádat o přístupové údaje do Portálu farmáře (nelze je získat online) a poté už bude průběh vypadat přibližně takto:

1) Žádost o dotaci – online, vyplníte, obodujete se dle příslušných kritérií (více o bodování žádostí níže). Do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí by měl být online zveřejněn seznam žadatelů zařazených do skupin (na základě celkového počtu bodů a správnosti žádosti): Doporučen, Náhradník nebo Nedoporučen. Pokud jste Doporučen, máte 21 dní na doložení všech příloh (online) – vyjmenovány jsou v příloze (č. 4) Pravidel (ke stažení zde). Poté probíhá administrativní kontrola ze strany SZIF, případně vyzývají k odstranění nedostatků. Pokud je vše v pořádku, následuje další “milník”. Pokud jste si jisti správností své žádosti nebo Vám až zase tak moc nezáleží, zda Vám ji přiklepnou, pak můžete lesnickou techniku pořídit ihned po zaregistrování žádosti – pozor, ne dříve! Žádost také musí obsahovat obhajobu utracení způsobilých výdajů. Projekt musí být efektivní, účelný a hospodárný.

 Bodování žádostí

 • V tomto případě probíhá pouze na základě jednoho kritéria. Záleží na množství soustřeďovaného dříví (m³) koňmi za minulý účetní rok (doloží se fakturami). Pokud nemáte faktury, postačí pracovní smlouva s jiným subjektem o přibližování dříví koňmi (1 – 3 roky z minulosti, více let = více bodů).

2) Dohoda o poskytnutí dotace – žádost byla schválena a podepisujete tento dokument osobně na příslušném odboru regionálním odboru SZIF.


Vahva Jussi a kůň
3) Zadání zakázky žadatelem – má mnoho pravidel (opět vše v případě potřeby naleznete v kompletním znění pravidel). Zmíním jen nejdůležitější fakta. Pokud předpokládaná hodnota zakázky (dodávky lesnického stroje, lesnické technologie) nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH (respektive 400 000,- Kč bez DPH pro tzv. veřejné nebo dotované zadavatele), musí žadatel vytvořit a dodat tzv. cenový marketing = přehledová tabulka, kde jsou uvedeny alespoň tři cenové nabídky od třech různých dodavatelů na podobný stroj (např. 3 různé nabídky na dodání vyvážecího vleku s hydraulickou rukou od 3 různých prodejců). Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne výše zmíněné částky, musí žadatel postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), tzn. vypsat, uspořádat výběrové řízení na dodání vyvážečky nebo koně pro jeho potřeby.

4) Žádost o platbu – poslední etapa, je vyhráno. Vyplníte online na Portálu farmáře – je vygenerováno potvrzení o přijetí žádosti o platbu – to vytištěné a včetně příloh doručíte na příslušný regionální odbor SZIF. Pokud bude vše v pořádku, bude do 14ti dnů schváleno proplacení Vámi zakoupeného vyvážecího vleku s hydraulickou rukou nebo koně.

Užitečné odkazy


Kůň a vyvážečka
Autorem článku je Jiří Komárek, spolumajitel společnosti JPJ Forest, s.r.o., která se zabývá výrobou, dovozem a prodejem lesnické techniky. Článek vznikl zejména na základě zákazníky často kladených dotazů na téma dotací pro nákup lesnické techniky.

Dodavatelé

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc Unimet AB